Спортивна радіопеленгація України

Офіційна сторінка Комітета СРП України

Протокол робочої групи Комітету СРП ЛРУ від 21.11.2017 року

28.11.2017

ПРОТОКОЛ

засідання робочої групи Комітету СРП ЛРУ

Дата проведення: 21 листопада 2017 року (в режимі скайп-конференції)

Присутні: 1. Колодяжний В. 2. Давиденко Ю. 3. Щербатюк Н. 4. Іванько О. 5. Зикова Л. 6. Редька М. 7. Зеленський С. 8. Панчук Л. 9. Іванчихін М. 10. Якименко В.

По першому питанню мали право голосу представники групи Ч-40:

1. Голубничий О. 2. Смирнов О. 3. Давиденко Ю. 4. Редька М. 5. Доля Є. 6. Гнедов В. 7. Колодяжний В. 8. Штанько С. 9. Човган О. 10. Зеленюк Е. 11. Золочевський К. 12. Кругляк О.

Питання, що розглядались :

1. Рейтинг та принципи відбору до складу збірної команди України по групі Ч-40.

2. Перезабіг. Принципи та умови проведення.

3. Оплата роботи суддівської колегії на Чемпіонатах України.

4. Річні внески в комітет .

5. Стартові внески на змаганнях.

По першому питанню щодо принципу відбору надійшло дві пропозиції:

1. Чоловіки групи Ч-40 ведуть пошук чотирьох передавачів.

2. Чоловіки групи Ч-40 ведуть пошук п’яти передавачів.

Прийняте друге рішення з поправкою від Смирнова О.: провести переголосування у випадку змін правил по нарахуванню очок групі Ж-35 та Ч-40 по лінії ШВСМ. За – 7 голосів, проти – 5, утримались – 0. Рішення прийнято.

По другому питанню внесено і прийнято пропозицію Колодяжного В.В.:

«…у разі, коли забіг у конкретному виді програми Чемпіонату України не відбувся або його результати не можуть бути зараховані, організатор повинен провести перезабіг у третій день Чемпіонату. Якщо це сталось в останній день Чемпіонату, організатор повертає спортсменам 50% стартового внеску за цей забіг, а перезабіг проводиться на наступному Чемпіонаті України, при цьому здається 50% стартового внеску за один день. Спортсмен, який бере участь у перезабігу вперше, сплачує 100 % стартового внеску за один забіг. Якщо збій у виді програми трапляється в останній день завершального відбіркового Чемпіонату України, то перезабіг не проводиться, а 50% стартового внеску за зірваний старт повертається спортсменам. У разі, коли збій вплинув на результати в окремих групах, то перезабіг здійснюється тільки в цих групах.

Голосували «за» – Колодяжний В., Давиденко Ю., Щербатюк Н., Іванько О., Редька М., Зеленський С., Іванчихін М. «проти» – Зикова Л. не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.

По третьому питанню прийнято пропозицію Давиденка Ю.:

Головний суддя змагань отримує від організатора добові у розмірі не більше 100 грн. на добу та за роботу не більше 100 грн. за добу.

Головний секретар по домовленості з організатором змагань отримує грошову компенсацію за проїзд, проживання. Добові у розмірі не більше 100 грн. на добу та оплата роботи не більше 200 грн. за добу.

Начальник дистанції по домовленості з організатором змагань отримує грошову компенсацію за проїзд, проживання. Добові у розмірі не більше 100 грн на добу, та оплата роботи не більше 200 грн. за добу.

Судді на старті, фініші, оператори на КП за домовленістю з організатором змагань отримують не більше 100 грн. добових за один день, та не більше 100 грн. за роботу за добу.

Оренда апаратури та засобів електронної відмітки для проведення змагань здійснюється організатором по договірній ціні з власниками цієї апаратури та секретарем.

Оренда чипа. Якщо спортсмен має свій чип, то він сплачує 10 грн. за обслуговування електронної відмітки за всі дні змагань. Як що спортсмен орендує чип у організатора змагань, то він сплачує 20 грн. за всі дні змагань.

Тобто, за один день ціна складає: власний чип – 2, 5 грн., орендований чип – 5 грн.

Голосували: «за» – Колодяжний В., Давиденко Ю., Щербатюк Н., Іванько О., Зикова Л., Зеленський С., Іванчихін М., «проти» – 0, «утримались» – Редька М., не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.

Четверте питання.

Пропозиція надійшла від Зикової Л.І. збільшити річні внески в комітет до 40 грн. з однієї особи та сплачувати одразу не залежно від кількості стартів.

Голосували: «за» – Колодяжний В., Давиденко Ю., Щербатюк Н., Зикова Л., Редька М., Зеленський С., Іванчихін М., «проти» – Іванько О., «утримались» – 0, не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.

П’яте питання.

Перша пропозиція надійшла від Зикової Л.І.: збільшити стартовий внесок до 30 грн. за один день змагань групам Ч, Ж – 19.

Друга пропозиція надійшла від Іванька О.: збільшити стартовий внесок до 50 грн. за один день змагань для всіх груп.

Вирішили голосувати по групам окремо.

Голосували за першу пропозицію: «за» – Колодяжний В., Іванько О., Зикова Л., Редька М., Зеленський С,. Іванчихін М., «проти» – Давиденко Ю., Щербатюк Н., не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.

Наступна пропозиція надійшла від Іванька О.: збільшити стартовий внесок для груп Ж,Ч – 14, 16 до 30 грн. за один старт.

Голосували «за» – Колодяжний В., Щербатюк Н., Іванько О., Редька М., Зеленський С., Іванчихін М., «проти» – Давиденко Ю., Зикова Л., не голосували – Панчук Л., Якименко В.. Рішення прийнято.

Наступна пропозиція надійшла від Давиденка Ю.: збільшити стартовий внесок для групи Ч-40 до 50 грн. за один старт.

Голосували «за» – Колодяжний В., Іванько О., Зикова Л., Редька М., Зеленський С,. Іванчихін М., Давиденко Ю., Щербатюк Н., не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.

4 Comments

 • ЗМСУ Алексей Иванько 02.12.2017 at 23:35

  “По другому питанню внесено і прийнято пропозицію Колодяжного В.В.:
  «…у разі, коли забіг у конкретному виді програми Чемпіонату України не відбувся або його результати не можуть бути зараховані, організатор повинен провести перезабіг у третій день Чемпіонату…”

  2. Рішення про перезабіг.
  Виступили:
  Іванько О., який запропонував зробити програму ЧУ згідно з програмою змагань ЧС/ЧЄ, а саме: 1 день – радіоорієнтування, 2 день – класика, 3 день – спринт, 4 день – класика. Це дасть можливість в 3 день зробити перезабіг, якщо один з попередніх стартів з будь-яких причин буде зірвано.
  Проголосували одноголосно за дану пропозицію.

  “Предложение по перезабегам на РГ внес Иванько! Причем обосновав это предложение “удобной” программой соревнований”

  “По третьому питанню…”
  Оренда апаратури та засобів електронної відмітки для проведення змагань здійснюється організатором по договірній ціні з власниками цієї апаратури та секретарем.
  Оренда чипа. Якщо спортсмен має свій чип, то він сплачує 10 грн. за обслуговування електронної відмітки за всі дні змагань. Як що спортсмен орендує чип у організатора змагань, то він сплачує 20 грн. за всі дні змагань.
  Тобто, за один день ціна складає: власний чип – 2, 5 грн., орендований чип – 5 грн.

  Прошу отметить, что по данному вопросу Иванько “не голосовал” т.к. (который не обслуживает соревнования) высказался:
  “из каких средств организатор будет оплачивать услуги электронной отметки, если из года в год организаторы соревнований отчитуются в минус” И обьяснил, что данные предложения об оплате могут быть выполнены после увеличения стартовых взносов до …. ”

  П’яте питання.
  Перша пропозиція надійшла від Зикової Л.І.: збільшити стартовий внесок до 30 грн. за один день змагань групам Ч, Ж – 19.
  Друга пропозиція надійшла від Іванька О.: збільшити стартовий внесок до 50 грн. за один день змагань для всіх груп.
  Вирішили голосувати по групам окремо.
  Голосували за першу пропозицію: «за» – Колодяжний В., Іванько О., Зикова Л., Редька М., Зеленський С,. Іванчихін М., «проти» – Давиденко Ю., Щербатюк Н., не голосували – Панчук Л., Якименко В. Рішення прийнято.
  “Иванько” по данному вопросу не голосовал “за” т.к. вносил предложение “по 50 грн”

  Прошу обратить внимание и внести исправления в протоколы скайп собраний!
  С Уважением

 • Колодяжный Василий 03.12.2017 at 20:31

  1. Друге питання порядку денного РГ від 21.11.17 звучало так: 2. Перезабіг. Принципи та умови проведення.
  Нагадую, що принцири та умови проведення перезабігу, які прийняті на РГ 21.11.17, були розроблені та запропоновані Вінницькою федерацією письмово ще на Конференцію Комітету СРП (опубліковані на сайті). Єдине уточнення, яке вніс Іванько відповідно до запропонованої ним програми ЧУ, це перезабіг в третій день.
  2. По питанню оплати оренди чипа “за один день ціна складає: власний чип – 2, 5 грн., орендований чип – 5 грн.” Іванько проголосував “за”.
  3. З питання збільшення стартового внеску для юніорів голос Іванька зарахували “за”, оскільки він принципово був за збільшення стартового внеску для всіх категорій спортсменів.
  До речі, пропозиція про збільшення стартового внеску для Ч,Ж-14,16 до 30 грн. надійшла від Зеленського, а не від Іванька, як вказано в протоколі.

 • ЗМСУ Алексей Иванько 04.12.2017 at 23:29

  1. Напоминаю именно Иванько предложил программу ЧУ на 2018, сделать как на ЧМ! В седствии чего им же и было предложено и перезабег в 3 день!
  2. По оплате за електронику Иванько не голосовал!
  По первым двум вопросам перестаньнте придумывать Колодяжный Василий!!!
  3. Насчет третьего абсолютно согласен. Но причем тут это к тому что было перечисленно выше? По группам М14,16 я вообще ни чего не говорил. Будте внимательны!

 • ЗМСУ Алексей Иванько 04.12.2017 at 23:38

  И да все верно принципы перезабегов я не вносил – так я на это и не претендую!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *