Положення про Комітет СРП (спортивної радіопеленгації) Ліги радіоаматорів України. Проект

Документи радіоспорту

ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ СРП ЛРУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Комітет СРП (спортивної радіопеленгації)

Ліги радіоаматорів України

(проект)

1. Правовий статус Комітету СРП

1.1. Комітет спортивної радіопеленгації Ліги радіоаматорів України (далі – Комітет СРП) є структурним підрозділом Ліги радіоаматорів України (далі – ЛРУ), здійснює фінансову та юридичну діяльність через ЛРУ.

1.2. У своїй діяльності Комітет СРП керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорту України), а також вимогами Статуту ЛРУ, Положення про Комітети та комісії ЛРУ, цього Положення.

1.3. Положення про Комітет СРП розробляється Комітетом СРП, схвалюється на його засіданні більшістю голосів та затверджується Президентом ЛРУ.

Положення про Комітет СРП оприлюднюється на офіційному сайті Комітету протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

2. Основні завдання

2.1. Комітет СРП ставить перед собою наступні завдання:

– сприяти розвитку СРП в Україні, надавати допомогу в підтримці даного виду радіоспорту в регіонах України;

сприяти заохоченню шкільної та юнацької молоді в областях України, АР Крим та в містах Києві і Севастополі займатись СРП;

– планувати та допомагати ЛРУ проводити змагання згідно з планом Мінмолодьспорту України та Товариства Сприяння Обороні України (далі – ТСО України) з СРП в чемпіонатах, кубках України, міжнародних та товариських змаганнях;

– розробляти та вести рейтингову таблицю за результатами чемпіонатів України з СРП з метою визначення кращих спортсменів року та відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях;

– заохочувати спортсменів, суддів, тренерів за особисті досягнення в радіоспорті, активну роботу в інтересах популяризації СРП в Україні, а також дискваліфіковувати визначену категорію осіб за порушення спортивної етики і дисципліни, правил змагань;

– готувати пропозиції для визначення в бюджеті ЛРУ необхідної (розрахованої) суми коштів з метою організації та проведення змагань з СРП під егідою ЛРУ;

– планувати та проводити суддівські, тренерські семінари та наради для підвищення кваліфікації суддів і тренерів СРП;

– сприяти підготовці документів до Мінмолодьспорту України для присвоєння спортивних звань спортсменам СРП, які виконали необхідні нормативи;

– ініціювати внесення змін в Правила міжнародних змагань на засіданні робочої групи 1-го регіону Міжнародного Союзу радiоаматорiв (далі – IARU), а в разі змін в міжнародних правилах, своєчасно ознайомлювати з цими змінами суддів та спортсменів в Україні, а також вносити відповідні зміни в «Правила змагань з радіоспорту в Україні»;

– сприяти своєчасній сплаті спортсменами та тренерами СРП щорічних членських внесків в ЛРУ. Внески можливо сплачувати як через обласні відділення ЛРУ, так і через Комітет СРП;

– розміщувати інформацію на офіційному сайті Комітету СРП http://ardf.org.ua

3. Структура та керівні органи Комітету СРП

3.1. Комітет СРП діє на демократичних засадах виборності та колегiальностi його органів, їх звiтностi перед членами Комітету СРП, самостiйностi структурних одиниць, поєднанні iнтересiв ЛРУ, Комітету СРП в цілому та окремих його членів, відкритої конструктивної критики.

3.2. Членами Комітету СРП можуть бути громадяни України незалежно вiд їх національної, партійної, релігійної приналежності, які займаються або мають бажання займатись радіоаматорством в рамках IARU та визнають Статут ЛРУ, Положення про Комітет, сплатили річні членські внески до ЛРУ та Комітету СРП.

3.3. Структура Комітету  СРП складається з наступних підрозділів:

– збори представників;

– робоча група;

– ревізійна комісія.

3.4. Посади Комітету СРП:

– голова;

– заступник голови;

– секретар;

голова ревізійної комісії;

– скарбник;

– старший тренер дорослої та юніорської збірної команди України;

– старший тренер юнацької збірної команди України;

– член робочої групи (WG) 1-го регіону IARU (представник України);

– голова колегії суддів СРП;

– голова групи юридично-правової підтримки;

– адміністратор офіційного сайту;

– голова рейтингової групи.

3.5. Обов’язки членів Комітету СРП.

3.5.1. Голова Комітету СРП обирається на конференції ЛРУ строком на 2 роки, за пропозицією “Представникiв”. Він підпорядковується Президенту ЛРУ та віце-президенту ЛРУ з СРП. Координує роботу всіх членів Комітету СРП. Здійснює взаємодію з Мінмолодьспорту України, ТСО України, іншими організаціями та установами з питань розвитку СРП в Україні.

3.5.2. Заступник Голови Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Він відповідає за напрямок розвитку СРП в юнацьких вікових категоріях. Пропонує вдосконалену методику тренувань спортсменів юнацьких вікових категорій з СРП. Під час відсутності  Голови Комітету СРП виконує його обов’язки.

3.5.3. Секретар Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Він веде поточну документацію Комітету.

3.5.4. Ревізійна комісія Комітету СРП обирається на засіданні “Представникiв” строком на 2 роки. Комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Комітету СРП.

3.5.5. Скарбник Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Приймає членські внески до ЛРУ та Комітету СРП.

3.5.6. Старший тренер дорослої та юніорської збірної команди України  обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Складає та корегує списки збірної команди України з СРП на підставі відбіркового рейтингу поточного року та пропонує на затвердження тренерської Ради (робочої групи Комітету СРП). Пропонує ефективний графік тренувань та індивідуальної підготовки спортсменів. Організує та проводить навчально-тренувальні збори. Відповідає за принципи відбору спортсменів, підготовку до змагань дорослої та юніорської збірної команди України, презентує збірну команду на міжнародних змаганнях. Здійснює контроль роботи Голови рейтингової групи. Готує списки та документи, в частині, що стосуються дорослої та юніорської збірної команди України, для Мінмолодьспорту України та ТСОУ. На кожних відбіркових змаганнях проводить збори кандидатів до збірної команди України. Веде листування з організаторами змагань. Старший тренер дорослої та юніорської збірної України відповідає за організацію відправки збірних команд України для участі у Чемпіонатах Європи та світу з СРП та СРО (спортивного радіоорієнтування), а саме:  замовлення автотранспорту, оформлення та складання договорів, перерахування  коштів, підготовку документів  для  виїзду за  кордон, забезпечення   спортивною формою, отримання запланованих коштів на збірну команду.

3.5.7. Старший тренер юнацької збірної команди України обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Він відповідає за підготовку до змагань юнацької збірної команди України з СРП та презентує цю вікову категорію на міжнародних змаганнях. Складає та корегує списки юнацької збірної команди України на підставі відбіркового рейтингу поточного року та пропонує на затвердження тренерської Ради (робочої групи Комітету СРП). Пропонує ефективний графік тренувань та індивідуальної підготовки спортсменів. Організує та проводить навчально-тренувальні збори. Відповідає за принципи відбору спортсменів, підготовку до змагань юнацької збірної команди України. Здійснює контроль роботи Голови рейтингової групи. Готує списки та документи, в частині, що стосуються юнацької збірної команди України, для Мінмолодьспорту України та ТСОУ. На кожних відбіркових змаганнях проводить збори кандидатів до збірної команди України. Веде листування з організаторами змагань. Старший тренер юнацької збірної команди України відповідає за організацію відправки збірних команд України для участі у Чемпіонатах Європи з СРП та СРО, а саме: замовлення автотранспорту, оформлення та складання  договорів, перерахування коштів, підготовку документів  для  виїзду  за кордон, забезпечення спортивною формою, отримання запланованих  коштів на збірну команду. Заздалегідь готує списки спортсменів юнацьких вікових категорій на їх звільнення від здачі державної підсумкової атестації (іспитів) у зв’язку з участю в навчально-тренувальних зборах безпосередньо з підготовки до міжнародних спортивних змагань.

3.5.8. Член робочої групи (WG) 1-го регіону IARU представляє інтереси Комітету СРП ЛРУ на засіданнях Міжнародної робочої групи. Обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Під час міжнародних змагань приймає участь в засіданнях робочої групи (WG) 1-го регіону IARU та має право голосу від України. Інформує членів робочої групи (WG) про думку, пропозиції та рішення Комітету СРП ЛРУ. Спільно з іншими членами робочої групи (WG) приймає участь в обговоренні та внесенні змін в існуючі Правила міжнародних змагань, інформує Комітет СРП про всі запропоновані зміни та доповнення до Міжнародних Правил. Від імені Комітету СРП здійснює спілкування з міжнародними радіоаматорськими організаціями.

3.5.9. Голова колегії суддів (КС) ЛРУ – суддя не нижче національної категорії. Обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Під час змагань проводить робочі семінари із суддями з СРП та СРО. Інформує суддів та членів Комітету СРП про всі доповнення та зміни в міжнародних і національних Правилах змагань з СРП, СРО. Приймає участь в обговоренні суперечливих питань стосовно суддівства змагань в окремих випадках.

3.5.10. Голова групи юридично-правової підтримки Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки.  Він здійснює аналіз пропозицій та змін до цього Положення, а також пропозицій до Статуту ЛРУ. Надає пропозиції Комітету СРП з удосконалення цього Положення та інших правових документів стосовно Комітету СРП. Забезпечує юридично-правову підтримку Комітету СРП.

3.5.11. Адміністратор офіційного сайту Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Він відповідає за своєчасність та достовірність інформації, яка розміщується на сайті http://ardf.org.ua. Публікацію матеріалів на сайті здійснює тільки за погодженням з Головою Комітету СРП або його заступником. Комітет СРП, при можливості, може надавати необхідні кошти на підтримку сайту.

3.5.12. Голова рейтингової групи Комітету СРП обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Він відповідає за своєчасність та правильність ведення рейтингової таблиці спортсменів СРП для надання допомоги тренерам збірних команд України з СРП. Рейтингова таблиця готується та розміщується на офіційному сайті Комітету СРП протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення кожного відбіркового змагання.

3.5.13. Крім того, члени Комітету СРП зобов’язані:

– дотримуватись вимог цього Положення та рішень Комітету (робочої групи Комітету);

– брати активну участь у діяльності Комітету;

– утримуватись від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція Комітету, до остаточного прийняття Комітетом (робочою групою Комітету) відповідного рішення.

3.5.14. Члени Комітету СРП мають право:

– брати участь у підготовці та прийнятті рішень Комітету, формуванні та діяльності її органів, заходах Комітету;

– вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Комітету (робочої групи Комітету);

– добровільно виходити зі складу Комітету.

Члени Комітету СРП здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

3.6. У разі, якщо посадова особа Комітету СРП не може виконувати свої обов’язки, вона повинна про це повідомити Голову Комітету СРП.

3.7. Якщо посадова особа Комітету СРП не виконує обов’язки, які покладено на неї, ця особа переобирається на засіданні робочої групи Комітету СРП за поданням Голови Комітету.

4. Збори Представників

4.1. Вищим органом організації, яка вирішує напрямки розвитку СРП в Україні – є відкриті збори представників обласних вiддiлень ЛРУ та членів попереднього Комітету СРП. Право голосу має тільки один представник (далі – “Представник”) від кожного регіону України (областей, АР Крим,  міст Києва та Севастополя), спортсмени яких брали участь в Чемпіонатах України поточного року.

4.2. Членами зборів “Представникiв” можуть бути громадяни України незалежно вiд їх національної, партійної, релігійної приналежності, які займаються або мають бажання займатись радіоаматорством в рамках IARU та визнають Статут ЛРУ, дане Положення, сплатили річні членські внески до ЛРУ.

4.3. “Представники” збираються один раз на рік, у другій половині поточного року для підведення підсумків спортивного сезону, планування заходів на наступний спортивний сезон та обрання членів Комітету СРП.

4.4. Місце проведення зборів “Представникiв” повинно бути визначено Головою Комітету СРП та оголошено не менш, ніж за місяць до дати проведення зборів на офіційному сайті http://ardf.org.ua. Також необхідно опублікувати план проведення зборів та питання, які плануються до розгляду.

4.5. Проїзд “Представникiв” до місця зборів і в зворотному напрямку, розміщення та харчування, здійснюється за рахунок “Представника” або організації, яка відряджає “Представника” (якщо інше не буде передбачено). Збори “Представникiв” бажано проводити за один не робочий день. У зв’язку з цим, всі доповіді, звіти та пропозиції, які розглядатимуться на зборах, завчасно подаються в електронному вигляді через мережу Інтернет секретарю Комітету СРП та розміщуються на офіційному сайті Комітету СРП.

4.6. Рішення зборів є дійсним, якщо за нього особисто проголосувало більш, ніж 50% зареєстрованих на зборах “Представникiв”.

4.7. Перед черговою конференцією ЛРУ збори “Представникiв” визначають кандидатури на посаду Голови Комітету СРП та віце-президента ЛРУ з СРП, з метою внесення цих кандидатур для голосування на конференції ЛРУ.

4.8. В період між зборами “Представникiв” завдання з розвитку СРП в Україні покладається на Комітет СРП.

5. Робоча група Комітету СРП

5.1. Робоча група входить до складу Комітету СРП.

5.2. Діяльність робочої групи регламентується Статутом ЛРУ, даним Положенням та рішеннями конференції ЛРУ, документами Мінмолодьспорту України.

5.3. Голова і склад робочої групи затверджується строком на один рік на зборах “Представникiв”. Робоча група формується з тренерів та провідних спортсменів таким чином, щоб були охоплені всі регіони України, де культивується цей вид спорту. До складу робочої групи можуть входити посадові особи Комітету СРП.

5.4. Робоча група:

– розробляє Положення про Всеукраїнські змагання з СРП;

– в разі необхідності готує зміни до діючих “Правил змагань з радіоспорту”;

– ініціює внесення змін до Положення про Комітет СРП;

– направляє необхідні документи до ЛРУ для затвердження;

– розробляє Календарний план спортивно-масових заходів з СРП на наступний рік;

– вирішує усі поточні питання, які стосуються діяльності Комітету СРП.

5.5. Засідання робочої групи Комітету СРП проводяться не менш, ніж 4 рази на рік. Позачергові засідання робочої групи Комітету СРП проводяться по мірі необхідності, регулярність та форма їх проведення визначається більшістю членів Комітету СРП або Головою Комітету СРП. Позачергові засідання проводяться за вимогою більш як однієї третини членів робочої групи Комітету СРП. Засідання вважаються дійсними за умови участі в них більше, ніж половини вiд загальної кiлькостi членів робочої групи Комітету СРП.

5.6. Дату чергового засідання робочої групи Комітету СРП Голова робочої групи Комітету СРП оголошує не пізніше, ніж за 3 доби до дня зібрання. Дату позачергового засідання робочої групи Комітету СРП Голова робочої групи Комітету СРП оголошує не пізніше, ніж за 1 добу до дня зібрання (на змаганнях).

5.7. Проїзд до місця засідання робочої групи Комітету СРП і в зворотному напрямку члени робочої групи Комітету СРП здійснюють за власний рахунок. Засідання робочої групи Комітету СРП бажано проводити за один не робочий день. Дозволяється проведення засідання робочої групи Комітету СРП в режимі скайп-конференції через мережу Інтернет.

5.8. У разі неможливості члена робочої групи Комітету СРП особисто взяти участь в засіданні робочої групи Комітету СРП (з поважних причин), він може проголосувати по телефону, через Інтернет, або передати свій голос іншому члену робочої групи Комітету СРП.

5.9. На вакантне місце посадової особи Комітету СРП, яка вибула до зборів “Представникiв”, може бути призначена особа, яка отримала більшість голосів членів робочої групи Комітету СРП, які за неї проголосували на найближчому зібранні робочої групи Комітету СРП.

5.10. Рішення робочої групи Комітету СРП приймаються особисто більшістю голосів від спискового складу робочої групи Комітету СРП на зборах (телефоном, через Інтернет, якщо член робочої групи вiдсутнiй). При рівності голосів голос Голови робочої групи Комітету СРП є вирішальним.

5.11. Якщо член робочої групи Комітету СРП систематично відсутній на її зборах без поважних причин (більше ніж два рази підряд), ця особа може бути виключена зі складу робочої групи більшістю голосів членів робочої групи Комітету СРП, а на його місце призначена інша особа.

6. Ревізійна комісія

6.1. Фінансовий контроль за діяльністю Комітету СРП здійснює ревізійна комісія, яка обирається на зборах “Представникiв” строком на 2 роки. Ревізійна комісія складається з 3-ох осіб. Ревізійна комісія обирає Голову ревізійної комісії, який має право бути присутнім на зборах “Представникiв”.

6.2. Ревізійна комісія проводить щорічну перевірку фінансової діяльності Комітету СРП та складає акт ревізії, який затверджується на зборах “Представникiв” більшістю голосів присутніх.

6.3. Контролює використання коштів, які виділені на змагання, тренувальні збори. Контролює витрати заявочних та членських внесків.

Голова Комітету СРП ЛРУ

Скачати проект  в .doc >>>

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.